รหัสนักศึกษา :
เลขที่บัตรประชาชน :

*** ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ***


!!! ประกาศ แจ้งเปลี่ยนจุดรายงานตัวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต !!!


มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
306 ซ.ลาดพร้าว 107 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.0-2375-4480-6 ต่อ 120 (ฝ่ายทะเบียนและวัดผล)
!!! (หากท่านพบปัญหาในการเข้าใช้ระบบสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ mchomchai@gmail.com) !!!